Comunicat

Comunicat davant la polèmica sorgida en premsa entorn de les diferents postures de l’equip de govern del Ajuntament de València respecte a la presencia de l’Exèrcit a Expojove

2 de gener de 2018- Des de “Desmilitaritzem l’educació, desmilitaritzem Expojove!”, moviment que reuneix més de 50 entitats del món educatiu, sindical, veïnal i social valencià, es vol mostrar el nostre desconcert davant la notícia publicada en diversos mitjans, on s’afirma que València en Comú s’ha sumat a la nostra campanya.

A dia d’avui, 2 de gener, València en Comú, no ha signat l’adhesió al manifest, que és públic i de fàcil accés. A més d’açò, la seua escassa implicació en les reunions prèvies (com la de la resta de grups), ha tingut com a conseqüència que no es poguera portar avant la proposta de moció presentada per la Campanya “Desmilitaritzem l’educació, desmilitaritzem Expojove!” en cap dels plens del Ajuntament de 2017.

Des de finals d’octubre s’ha estat mantenint contacte amb els grups municipals de l’equip de govern actual del Ajuntament, principalment a través de les Secretaries, i en el cas de Compromís, amb el regidor responsable d’Expojove, Pere Fuset, no així amb l’Alcalde, a qui també se li va demanar audiència.

Malgrat que al novembre es va lliurar per registre la proposta de moció i es va enviar via e-mail als diferents grups, no va poder tramitar-se en aquest 2017 a causa de la falta de voluntat de l’actual equip de govern, quan la moció contemplava la proposta de fixar una ruta per a la pròxima edició de 2018.

Per açò, la nostra valoració és que tots els grups municipals han tingut la mateixa predisposició respecte a la nostra proposta de desmilitaritzar Expojove. D’igual forma, en la passada concentració del 26 de desembre on es va realitzar una protesta ciutadana a les portes de la Fira i una acció simbòlica de donar una cistella de carbó a Pere Fuset per “la seua contribució a la cultura de la pau”, tampoc vam obtenir cap suport de cap grup municipal.

En aquest context és on es vol manifestar la sorpresa per les declaracions atribuïdes a València en Comú, que malgrat ser rèplica de les nostres demandes, tal com es poden llegir al manifest,  com de la proposta de moció presentada en el mes de novembre, no acompanyen ni han acompanyat cap acció de suport real o simbòlic a la Campanya “Desmilitaritzem l’educació, desmilitaritzem Expojove!”.

Per açò, tornem a reiterar la nostra invitació a presentar la moció de desmilitaritzar Expojove en l’Ajuntament a l’equip de govern, i molt especialment, donada la sensibilitat que ha expressat públicament, a València en Comú, perquè es promoguen accions reals que contribuïsquen a la cultura de la pau.

Els armes no eduquen, maten! La guerra no és un joc!

lesarmesnoeduquen@gmail.com