Desaprendre la guerra

Campanya contra el militarisme que es cola en els llibres de text

Quan parlem d’educar per a una Cultura de Pau hem de tenir present certs principis en els nostres continguts i blocs temàtics, com són: els drets humans; la prevenció dels conflictes per mitjans pacífics; la lluita contra l’exclusió i la pobresa; la defensa del pluralisme i el diàleg intercultural.

El_Niu_EnekoPer educar per a una cultura de pau també ens referim al que en el seu moment la UNESCO va promulgar: “ja que les guerres naixen en la ment de les persones, és en la ment de les persones on han d’erigir-se els valors de la pau”.

Han passat més de setanta anys, i tal afirmació no pot estar més d’actualitat; ja que, ens agrade o no, continuem vivint en la tristament cita romana “Si vis pacem, para bellum” (si vols la pau, prepara’t per a la guerra). La realitat demostra que segles de preparació per a la guerra no han aconseguit la pau. Per què? Com a comunitat educativa, estaria bé fer-nos aquesta pregunta; ja que educar per a la pau també requereix d’una educació per a la crítica i per a la responsabilitat.

Continua llegint